۱۰ شهر برتر جهان در موضوع برقراری تعادل میان کار و زندگی کدامند؟
شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که ایجاد تعادل میان کار و زندگی برایتان اهمیت دارد؛ تعادلی که باعث می‌شود شما حس بهتری از کاری که انجام می‌دهید دریافت نمایید. اما واقعیت این است که کمتر از سوی صاحبان مشاغل و شرکت‌های بزرگ به این مسائل توجه می‌شود. در همین رابطه فوربس مطالعه‌ای را انجام داده که نشان می‌دهد بیش از نیمی از کارگران بریتانیایی (حدود ۵۴ درصد) در ازای تعادل بهتر بین کار و زندگی، شغلی با دستمزد کمتر که بتواند وضعیت زندگی بهتری را برای آن‌ها فراهم کند، ترجیح می‌دهند.

قشم فور یو