۱۰ پیروزی پرگل و شوکه کننده تاریخ جام جهانی که شکست برزیل برابر آلمان را از یادها می برد
جام جهانی هرگز در نشان دادن نتایج شوکه کننده ناکام نبوده است و فهرست ده برد بزرگ تاریخ جام جهانی این موضوع را تایید می کند. شکست سنگین برزیل برابر آلمان در جام جهانی ۲۰۱۴ یکی از اولین نتایج یک طرفه ای است که در این زمینه به ذهن می رسند در شرایطی که جام جهانی ۲۰۱۸ نیز بازی های پرگل زیادی داشت.

قشم فور یو