۸ بازیگر مشهور هالیوود که برای گرفتن نقش به دروغ متوسل شدند
بسیاری از ما کسانی را می شناسیم که برای گرفتن یک شغل، جلب توجه دیگران یا غافلگیر کردن کسی درباره ی توانایی های خود اغراق کرده اند. این امر درباره ی همه صدق می کند. حتی بازیگران هالیوود هم برای گرفتن نقش در فیلم یا سریال موردنظرشان رزومه ی خود را دستکاری کرده اند. در ادامه با تعدادی از آن ها آشنا خواهیم شد.

قشم فور یو